Sisekorraeeskiri

Tondiraba Jäähalli (edaspidi jäähall) sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõigile jäähalli kasutajatele ja külastajatele.

1. ÜLDINE

1.1. Jäähall on avatud tööpäevadel, puhkepäevadel ja riigipühadel jäähalli kehtestatud aegadel. Ajad on nähtavad jäähalli kodulehel www.tondirabaicehall.ee.
1.2. Jäähalli riietusruumidesse sissepääsu võimaldab uksekaart, mille väljastab administraator. Uksekaart annab kliendile õiguse kasutada riietusruumi kooskõlas sisekorraeeskirjaga ja kuni 45 minuti jooksu peale tunniplaanis näidatud trenniaja lõppu.
1.3. Uksekaarti, riidekapi võtit ja riidenagi numbrit tuleb hoida hoolikalt ning tagastada need väljumisel. Kaotamise või rikkumise korral tuleb tasuda kahjutasu 20 €.
1.4. Piletimüük ja sissepääs jäähalli lõpetatakse üks (1) tund enne jäähalli sulgemist.
1.5. Jäähalli turvateenistusel on õigus teostada sisekorraeeskirja rikkunud külastajate suhtes turvakontrolli.
1.6. Jäähallis on videovalve.
1.7. Jäähall ei vastuta riietusruumidesse või kappidesse jäetud isiklike asjade eest. Väärisesemeid saab hoida infolaua juures selleks ettenähtud kappides hinnakirja alusel.
1.8. Jäähall ei hoiusta klientide esemeid halli territooriumil kauem kui üks (1) kalendrikuu. Hoiustamise aja lõppemisel on Jäähallil õigus kliendi poolt maha jäetud esemed likvideerida.
1.9. Jäähallil on õigus ühepoolselt muuta hinnakirja, sisekorraeeskirju, teenuste tingimusi ja lahtiolekuaegu.
1.10. Sisekorraeeskirja esmasel rikkumisel on Jäähallil õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega. Jäähall jätab endale õiguse korduvalt sisekorraeeskirja rikkunud isikuid jäähalli mitte lubada.
1.11. Jäähalli ruumide ja inventari rikkumisel või lõhkumisel tuleb maksta kahjutasu kuni 1000 €. Suuremate esemete puhul soetusväärtuse ulatuses.
1.12. Jäähalli inventari ei ole lubatud ilma juhtkonna kirjaliku loata majast välja viia. Trahv kuni 1000 €.
1.13. Jäähalli territooriumil on lubatud filmida ainult jäähalli juhtkonna nõusolekul ( v.a treeningprotsessiga seotud videod).
1.14. Jäähalli interneti Wi-Fi võrk (vabalevi halli külastajatele) on kasutamiseks ainult mitte kommertseesmärkidel. Vabalevi Wi-Fi võrku on rangelt keelatud kasutada video- ja teleülekannete või muu audivisuaalse meedia edastamiseks. Samuti on keelatud traadiga ühendused jäähalli arvutivõrku. Trahv kuni 1000 €.
 

2. KÜLASTAJA ON KOHUSTATUD:

2.1. Kinni pidama jäähalli sisekorra- ja tuleohutuseeskirjadest, jäähalli viitadest ja personali, k.a turvatöötaja korraldustest.
2.2. Ostma pileti enne jääle (saali) minekut. Jäähalli töötajal on õigus trahvida ilma piletita klienti (sh treenerit).
2.3. Hoidma ostetud piletit/abonementi kuni jääkasutamise lõpuni.
2.4. Olema valvas oma isiklikke asjade suhtes (võimalus kasutata spetsiaalseid riidekappe).
2.5. Hoidma puhtust.
2.6. Kandma vastavale treeningule sobivat riietust.
2.7. Suhtuma heaperemehelikult jäähalli ja kolmandate isikute varasse. Jäähalli klient on kohustatud enda poolt tekitatud kahju jäähalli ja/või kolmandale isikule hüvitama täies ulatuses. Võimaliku varguse avastamise korral järgneb viivitamatult jäähalli liikmega kliendilepingu ülesütlemine.
2.8 Suitsetamine, alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine jäähalli ruumides on rangelt keelatud, samuti nimetatud ainete mõju all treeningutel viibimine.

3. JÄÄHALLIS ON KEELATUD:

3.1. Suitsetamine;
3.2. Alkohoolsete jookide kaasa toomine ja tarvitamine;
3.3. Viibimine ebakaines olekus;
3.4. Teiste spordikeskuse külastajate tervist ja turvalisust ohustada võivate esemete kaasavõtmine (mistahes relvad, ohtlikud esemed või ained, pürotehnilised vahendid jne);
3.5. Toodete ja teenustega kauplemine;
3.6. Lemmik- ja koduloomade kaasa toomine;
3.7. Viibimine jäähallis pärast keskuse sulgemist;
3.8. Jalgrataste, rulade, rulluiskude ja tõukeratastega sõitmine ning nende hoidmine Jäähalli ruumides.
3.9. Tondiraba jäähalli hoones on keelatud igasugune pallimäng. Samuti on keelatud tervel 0. korrusel, sh fuajees ja riietusruumide koridorides hokikeppidega litrite ja pallidega mängimine ning treenimine. Selleks on ette nähtud 1. korruse harjutusväljak ning harjutusalad C ja D tornide juures ning kogu tegevus peab toimima treeneri järelevalve all.

4. JÄÄHALLIL ON ÕIGUS KÕRVALDADA TERRITOORIUMILT ISIKUD, KES:

4.1. Rikuvad jäähalli sisekorra eeskirja;
4.2. Vandaalitsevad;
4.3. Üritavad jääle pääseda ilma selle eest tasumata.
 

5. HINNAD ja TASUMINE

5.1. Jäähalli teenuste hinnakirja kehtestab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
5.2. Pangaülekande teel tasumine toimub raamatupidamise väljastatud arve alusel, sularahas saab tasuda ettemaksuna.
5.3. Üksikkasutajate poolt jäähalli teenuste (vaba jää, vaba hoki) eest tasutakse administraatorile pangakaardiga või sularahas. Võimalik on ka väljastatud arve alusel pangaülekanne jäähalli kontole.
5.4 Võlgnikel ei ole lubatud teenuseid kasutada. Jäähallil on õigus peatada kliediga leping võlgnevuse korral.
 

6. UISULAENTUS

6.1. Uisulaenutuspileti ostab külastaja administraatorilt (vt hinnakiri).
6.2. Uiske peab kasutama hoolikalt, st uiskude jalast võtmisel palume paelad korralikult lahti teha, et uisk tuleks kergemini jalast.
6.3. Uiskudega võib kõndida ainult spetsiaalsetel kummimattidel.
6.4. Uiskudega on keelatud jäähalli territooriumilt lahkuda.
6.5. Uiskude kaotamise või rikkumise korral maksab külastaja uisud kinni soetamismaksumuse alusel.

7. JÄÄVÄLJAKUTE KASUTAMINE

7.1. Jääle minejad kinnitavad pileti/abonemendi ostmisega, et neil on uisutamiseks piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund. Laste tervisliku seisundi eest vastutavad nende vanemad/saatjad.
7.2. CD-mängija (koos muusikaga treeningu jaoks saab jäähalli administraatorilt laenutada treener, õpetaja, juhendaja või treeningurühma vastutav isik, kes vastutab ka CD-mängija tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
7.3. Mitte segama ja ohustama teisi uisutajaid.
7.4. Enne jääpuhastust jäält lahkuma. Tagasi võib jääle tulla pärast jääpuhastuse lõppu, kui jäämasin on jäält lahkunud.
7.5. Teatama jäähalli personalile õnnetusjuhtumist.

8. JÄÄVÄLJAKUL ON KEELATUD:

8.1. Jääle minek ilma piletita;
8.2. Jääväljakul olemine ilma uiskudeta;
8.3. Jäähalli inventari lõhkumine;
8.4. Jäätükkide, lumepallide, killustiku jm loopimine;
8.5. Jää sihilik kahjustamine;
8.6. Jäähoki mängimine vabaks jääks eraldatud ajal. Jäähoki mängimiseks on ettenähtud spetsiaalsed ajad.
8.10. Jääle minek jääpuhastuse ajal.
8.11. Uisutamine curlingu mänguväljakul;
8.12. Söömine ja mistahes joogi tarbimine jääl (kehtib nii uisutamise kui ka curlingu kohta);
8.13. Viibimine kohas, mis ei ole külastajatele ette nähtud;
8.14. Avaliku korra rikkumine.

9. RIIDEKAPPIDE, RIIETUSRUUMIDE JA SAUNA KASUTAMINE

9.1. Lukustatavate riidekappide kasutamise eest isiklike asjade hoidmiseks tuleb tasuda hinnakirja alusel administraatorile.
9.2. Riietus- ja duširuumide kasutamine on tasuline ning kuulub teenuste kasutamise hinna sisse.
9.3. Jäähallil on õigus lahtiolekuaja lõppemisel riietusruumidesse, riidekappidesse ja duširuumi jäetud isiklikud asjad teisaldada. Teisaldatud esemeid hoiab jäähall alles ühe (1) kalendrikuu jooksul.
9.4. Treeningvarustuse ja isiklike riiete kappi jätmine väljaspool jäähalli lahtiolekuaega ei ole lubatud, välja arvatud juhul, kui jäähalliga on saavutatud eraldi kokkulepe. Jäähall ei vastuta kliendi isiklike asjade kaotsimineku või kahjustumise eest.
9.5. Riietusruumides uiskude teritamine on lubatud ainult kokkuleppel jäähalli juhtkonnaga.
9.6. Duširuumides, saunas ja riietusruumis on keelatud raseerimine, habemeajamine, juuste värvimine ning kõik muud kehaprotseduurid mee ja kehasooladega.
9.7. Sauna kasutamiseks tuleb osta eraldi pilet (60 min.).
9.8. Sauna omavolilise kasutamise eest rahatrahv 250 €.
9.9. Saunas laval tuleb kasutada istumisalust või rätikut.
9.10. Sauna kerisele visatakse ainult kuuma vett. Külma vee ja teiste vedelike viskamine kerisele on keelatud.
9.11. Tuleohutuse tagamiseks on elektrikerisega saunas keelatud vihtlemine.
9.12. Riietus- ja duširuumides ning saunas on suitsetamine või tule tekitamine rangelt keelatud. Trahv kuni 1000 €.
9.13. Riietusruumid tuleb vabastada 45 minuti jooksul peale päeva viimast jääkasutamist.
 

10. VÕISTLUSED JA ÜRITUSED AREENIDEL. TREENINGUTE KORRALDUS 1. KORRUSE HARJUTUSVÄLJAKUL JA AREENIRINGIL

10.1. Võistluste ja ürituse korraldamiseks sõlmivad korraldaja ja jäähall kahepoolse kirjaliku lepingu ruumide kasutamise ja aja ning tasumise viisi kohta.
10.2. Rohkem kui 50 uksekaardisoovi või vajaduse korral tuleb ürituse korraldajal uksekaardid osta hinnaga 5 € uksekaart.
10.3. Võistluste ja ürituse korraldaja vastutab ürituse ajal korra ja meditsiinilise teeninduse eest ning hüvitab tema süül tekkinud materiaalse kahju.
10.4. Areene võivad kasutada treeningrühmad, huvirühmad ja üksikisikud ettetellitud saalikasutuse aegade alusel.
10.5. Treeningrühmadel on kohustus kinni pidada saaligraafikutes olevatest treeninguaegadest.
10.6. Laste treeningrühma lubatakse peaareenile ainult treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul. Alla 14-aastaste laste treeningjooksud ilma järelevalveta ei ole areeniringil lubatud. Ohutuse mõttes on lubatud 1. korruse harjutusväljaku võimlemisala kasutamine ainult treeneri juuresolekul. Laste järelevalveta jätmine on keelatud!
10.7. Treener, õpetaja, juhendaja või treeningrühma vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena, olles veendunud, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud ja kasutatud inventar on oma kohal.
10.8. Treeningu läbiviimiseks vajaliku inventari saab jäähallilt laenutada treener, õpetaja, juhendaja või treeningrühma vastutav isik, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest. Inventar valjastatakse allkirja vastu. Valjastatud inventari võtab vastu ainult jäähalli personal.
10.9. Inventar on taielikult kasutaja vastutusel, lõhkumise korral laieneb kasutajale materiaalne vastutus.
10.10. Kõik peaareeni sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
10.11. Külalistel on areenidel viibimine lubatud ainult puhastes jalanõudes.
10.12. Jääväljaku äärde kogunemine on lubatud mitte varem kui 10 minutit enne treeningu algust. Väljaku ääres viibimine on teise rühma treeningu ajal keelatud.

11. JÄÄKEEGEL

11.1. Eelnevalt tuleb tutvuda jäähalli sisekorraeeskirjadega („Tondiraba jäähalli sisekorraeeskirjad külastajale”).
11.2. Tuleb järgida instruktori juhiseid. Jääl on libastumise oht.
11.3. Curlingu radadel ei tohi uisutada ega joosta.
11.4. Jääle ei tohi minna mustade (poriste, liivaste jne) jalanõudega või jalanõudega, mis kahjustavad jääd mõnel muul moel.
Söömine ja joomine on jääl keelatud.
11.5. Slaideri (libeda talla) kasutamine on lubatud ainult instruktori juhendamisel ja ainult kivi viskamisel. Rajal liikumiseks ja harjamiseks tuleb slaider kindlasti ära võtta. Esmakordsel tutvusel jääkeegliga ei ole soovituslik kasutada slaiderit.
11.6. Jääkeeglivarustusega tuleb ringi käia heaperemehelikult. Jääkeegli kive ei tohi lasta suure hooga vastu tõukepakku ja rajapiiret – kivi tuleb eelnevalt peatada harjaga. Tehtud kahju tuleb hüvitada.
11.7. Jääkeeglit mängitakse alati ühes suunas ja kive ei tohi visata vastu mängitavale suunale.
11.8. Mängijad vastutavad võimalike traumade eest isiklikult.
11.9. Keelatud on uisutada jääkeegli mänguväljakutel.

12. JÕUSAAL

12.1. Jõusaali võivad kasutada spordiklubide ja treeningrühmade liikmed ning üksikisikud (tasuda tuleb selle eest kehtiva hinnakirja alusel ettemaksuna).
12.2 Jõusaalis treenimisel peab olema puhas spordiriietus ja vahetusjalanõud.
12.3. Pärast treeningut tuleb paigaldada kõik jõusaalivahendid tagasi selleks ettenähtud kohtadele.
12.4. Sisejalanõud on kohustuslikud.
12.5. Kasuta treeningrätikut või paberrätikut, millega saab pühkida higi oma kehalt ja jõumasinalt.
12.6. Jõusaali lubatakse lapsi ilma lapsevanema või treeningrühma treeneri järelevalveta alates 14. eluaastast. Lapsi ei tohi jätta järelevalveta!
12.7. Külastaja on kohustatud ostma pileti enne saali minekut. Jäähalli töötajal on õigus trahvida ilma piletita klienti (sh treenerit)

13.TONDIRABA JÄÄHALLI LÄBIPÄÄSUKAARTIDE KASUTAMISE KORD

13.1 Jäähalli erinevate tsoonide vahel liikumiseks, k.a. sisenemiseks ja väljumiseks, on uste avamiseks vajalik läbipääsukaart (edaspidi „kaart”).
13.2 Külastaja vastutab temale kasutamiseks antud kaardi säilimise ja nõuetekohase kasutamise eest. Kaardi kaotamise või varguse korral on külastaja kohustatud viivitamatult teavitama jäähalli aadressil info@tondirabaicehall.ee. Kaardi valduse kaotamisest kohese mitteteavitamise korral vastutab külastaja kogu kolmandate isikute liikumise ja nende tekitatud kahju eest.
13.3. Kaardi taotlemise ja kasutamise kord:
13.3.1. Kaardi saamiseks esitab külastaja Jäähallile kirjaliku taotluse.
13.3.2. Kaardi maksumus on 5 €.
13.3.3. Kaardile programmeeritakse vajalikud sissepääsu- ja liikumisõigused.
13.3.4. Kaardi kasutamise õigus on ainult kaardi kasutajaks programmeeritud isikul ning kaarti on keelatud kolmandatele isikutele edasi anda.
13.3.5. Peale kaardiga avatava ukse läbimist tuleb veenduda, et uks uuesti lukustub – rangelt on keelatud jätta uksi lukustamata.
13.3.6. Keelatud on uksesulgurite omavoliline reguleerimine, lahti ühendamine või mistahes muul viisil uksesulguri töö takistamine või rikkumine.
13.3.7. Iga uksest väljuv või sisenev isik peab kaarti kasutama iga vastava nõudega sisse- ja väljapääsu läbimisel.
13.3.8. Külastaja lepingu lõppemisel peab sellest hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima jäähalli ning tagastama kaardi töötajale.
13.3.9. Kaardi kasutajal on keelatud siseneda Jäähalli (st Jäähalli külastajatele mitteavatud alasse) kolmandate isikutega või lubada neil sellesse siseneda.

Kaart

Kuidas tulla?

Tondiraba Jäähall asub Lasnamäel!

Varraku 14
13917 Tallinn
Tel: +372 602 3200
E-post: info@tondirabaicehall.ee

Täname!