Ametlikud teated

TALLINNA HANKEKORD!

TONDIRABA SPORDIKESKUSE  2018. AASTA OSTUMENETLUSED

 
Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
1 2 3 4 5 6
1. Elektripaigaldise käidukorralduse ja hooldusteenuse ostmine Ostumenetlus I kvartal 25200 36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht
2. Turva- ja nõrkvoolusüsteemide hooldusteenuse ostmine Ostumenetlus I kvartal 23400 36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht
3. Hoone automaatikasüsteemi tehnilise hoolduse- ja tugiteenuse ostmine Ostumenetlus II kvartal 18000 36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht
4. Lifti hooldusteenuse ostmine Ostumenetlus II kvartal 3600 36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht

TONDIRABA SPORDIKESKUSE 2018. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik või üksus (isik, osakond, teenistus)
1 2 3 4 5 6
1. Peaareeni üritusteks ettevalmistamine Rahvusvaheline riigihange I kvartal 210000   36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht
2. Tuleohutuspaigaldiste hooldustööde ostmine Lihthange I kvartal 36000   36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht
3. Keskkonnatehnika süsteemide hooldusteenuste ostmine Lihthange I kvartal 32000   36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht
4. Jääväljakute külmutussüsteemi hooldusteenuse ostmine Lihthange II kvartal 36000 36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht
5. Hoolduskoristus- ja heakorrateenuse ostmine Rahvusvaheline riigihange III kvartal 270000   36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht
6. Tehniline valve ja mehitatud turvateenuse ostmine Avatud hange IV kvartal 144000   36 kuud Eduard Vinogradov tehniline juht

Kaart

Kuidas tulla?

Tondiraba Jäähall asub Lasnamäel!

Varraku 14
13917 Tallinn
Tel: +372 602 3200
E-post: info@tondirabaicehall.ee

Täname!